Region Koszalin


 "Domek Kata"

 

Obecnie siedziba Teatru Propozycji „Dialog” (od 1964r.) Stanowisko kata w średniowiecznym Koszalinie funkcjonuje od 1464r. Egzekucje przeprowadzano na tzw. „Górze Wisielców” lub na rynku miejskim Ostatni raz kat wypełnił swoja powinność wobec miasta w 1893r., ale w kamienicy mieszkał do lat 30-tych XX w.

 

Amfiteatr im. Ignacego Jana Paderewskiego

 

Wybudowany w 1973r. z inicjatywy władz wojewódzkich i uczestników Światowego Festiwalu Chórów Polonijnych. Zadaszenie według projektu prof. inż. J. Filipkowskiego, z Wyższej Szkoły Inżynierskiej /obecnie Politechnika Koszalińska /, wykonano w 1975r. z okazji Centralnych dożynek, które odbyły się w Koszalinie. Do roku 1820 w miejscu amfiteatru był tzw. Ogród Strzelecki wraz z strzelnicą Koszalińskiego Związku Strzeleckiego. Funkcjonowała tu także restauracja, kręgielnia i plac zabaw. Po II wojnie światowej działała strzelnica sportowa i restauracja, które zlikwidowano na początku lat 70 ubiegłego stulecia w związku z budową nowego amfiteatru.

 

Bałtycki Teatru Dramatyczny

 

Wzniesiony w 1906 r. jako budynek parafialny ewangelickiej gminy wyznaniowej, w latach 50. XX w. został przebudowany i przekazany teatrowi. W 1945 r. pełnił funkcje obozu przejściowego dla uciekinierów z Prus Wschodnich, a w latach 1946 – 1947 mieścił się tu szpital zakaźny dla wysiedlanych Niemców. W latach 1953 – 1958 funkcjonował jako dom widowiskowo-sportowy. Od 1958 r. siedziba Bałtyckiego Teatru Dramatycznego.

 

Bilbioteka Publiczna

 

Oddany do użytku w 1973 r. Zgromadzono tutaj największy księgozbiór na Pomorzu Środkowym obejmujący przede wszystkim wydawnictwa popularnonaukowe, zbiory regionalne i dokumenty życia społecznego. Obok budynku wzniesiony w 1976 r., z inicjatywy uczestników Światowego Festiwalu Chórów Polonijnych, pomnik „Więzi Polonii z Macierzą”. Po zachodniej stronie placu pomnik „Rodła”, z hasłem „Polak Polakowi Bratem”, a za nim, założona z okazji 740-lecia Koszalina, Aleja Dębów Pamięci, poświęcona wybitnym postaciom w dziejach miasta. Wokół Biblioteki park im. Tadeusza Kościuszki, z pięcioma pomnikami przyrody, powstały w latach 60. XX w. na miejscu tzw. StaregoCmentarza (zał.1818)

 

Góra Chełmska

 

Od najdawniejszych czasów miejsce kultu i pielgrzymek pątników z całej Europy. Jedna ze świętych gór Pomorza. Położona na Pomorzu Środkowym wznosi się na wysokość 136,2 m n.p.m. Jej zbocza służyły jako cmentarz okolicznym mieszkańcom i pielgrzymom. Historycy utrzymują, iż od starożytności aż do wczesnego średniowiecza była miejscem kultu pogańskiego. Niektórzy uważają, że na jej szczycie znajdowała się wówczas pogańska świątynia.

Historycy są natomiast pewni, iż od XII do XVI w. Góra Chełmska była ważnym miejscem kultu chrześcijańskiego. W XIII wieku zbudowano świątynię pw. Najświętszej Marii Panny.